Cercle Royal Concorde Philotaxe

Interne Regelgeving

Elk Lid aanvaardt de inhoud van de artikels opgenomen in dit intern reglement.

Artikel 1: Toelating

Elke persoon die geïnteresseerd is moet een aanvraag tot toelating voorleggen. Dit in te vullen document is beschikbaar op de website of op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat van de Kring. Om ontvankelijk te zijn, moet deze aanvraag ingevuld en getekend worden door 2 peters en een mentor die Lid zijn van de Kring met uitzondering van Leden van de Raad van Bestuur. De aanvraag , vergezeld van een foto, moet per post of per mail geadresseerd worden aan de Voorzitter van de Kring. De Raad van Bestuur zal de aanvraag onderzoeken tijdens haar eerstvolgende vergadering en zal haar beslissing schriftelijk over maken aan de geïnteresseerde zonder enige verplichting tot motivatie van haar beslissing.

Een nieuw Lid zal de Kring mogen bezoeken van zodra hij zijn jaarlijks lidgeld alsook zijn toelatingsbijdrage heeft betaald.

 

Artikel 2: Toegang tot de Kring

De toegang tot de Kring is voorbehouden aan de Leden en hun mannelijke genodigden. De echtgenotes en partners worden toegelaten tijdens bepaalde evenementen.

 

Artikel 3: Openingsuren

De Kring is geopend van 14.00 uur tot 19.30 uur tijdens de week behalve op donderdag en feestdagen alsook tijdens de zomervakantie.

Tijdens de lunch van de Voorzitter, de 1ste maandag van de maand, zal de Kring om 12.00 uur openen.

Deze openingsuren kunnen wijzigen tijdens manifestaties, zoals bvb de 3de dinsdag avond van de maand.

 

Artikel 4: Dresscode en Goed Gedrag

Stadskledij of colbert zijn verplicht. Het dragen van een das is eveneens verplicht, behoudens bij temperaturen boven 25 °C. De Kringdas is beschikbaar aan de bar en is verplicht tijdens bezoeken van aangesloten Clubs. Tijdens andere activiteiten is het dragen van een das ten zeerste aangewezen.

Voor bepaalde gelegenheden is avondkledij verplicht. De Leden zullen hiervan op voorhand verwittigd worden.

De code van goed gedrag van de Kring is toepasbaar voor alle Leden van de Kring binnen het kader van hun relaties met andere Leden van de Kring en hun genodigden alsook binnen hun relaties buiten de Kring. Geen enkele agressie, fysisch of verbaal en geen enkele overtreding der statuten en regels der eer en de wellevendheid zullen worden getolereerd.

De Raad van Bestuur zal elk Lid die een overtreding begaat sanctioneren met een waarschuwing, een schorsing of een uitsluiting, in overeenstemming met de statutaire bepalingen.

 

Artikel 5: Lidgeld

De Algemene Vergadering beslist jaarlijks over het bedrag van het lidgeld voor het volgende jaar. Het jaarlijks lidgeld is betaalbaar ten laatste tegen 31 januari en dekt één kalenderjaar. Voor de nieuwe Leden die tijdens het jaar werden aanvaard, zal het eerste lidgeld proportioneel aangerekend worden volgens de resterende trimesters van het jaar, het lopende trimester meegerekend.

 

Artikel 6: Ontslag

Het staat elk Lid vrij zijn ontslag schriftelijk aan te bieden aan de Voorzitter van de Kring.

 

Artikel 7: Wijzigingen

Het intern reglement kan op elk moment worden gewijzigd door eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur die de nieuwe versie zal mededelen hetzij via de website hetzij ad valvas in de Kring. De nieuwe versie zal automatisch de oude versie vervangen. Om elk misverstand te vermijden, zal elke versie genummerd en gedateerd worden. De huidige versie draagt de referentie 01/080211

This site is registered on wpml.org as a development site.