Cercle Royal Concorde Philotaxe

Business Class

De Business Class biedt een extra troef aan de Kring.

We wensen drukbezette zakenmannen aan te trekken, die dikwijls gestresseerd zijn en weinig tijd kunnen besteden aan hun Kring.

Vraag: “Maar wat kan een Kring, zoals de onze, bijbrengen aan zakenmannen die zo druk bezet zijn ?”

We wensen onze Leden te helpen bij hun vorming en hen ondersteunen bij onderwerpen die “heel business gericht” zijn en waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden, zoals bijvoorbeeld de zorg om het milieu, de veranderingen van het btw-stelsel, de motivatie van medewerkers, enz…

Opdat het project zowel nuttig als performant zou zijn, moeten we concreet te werk gaan en daarom organiseren wij workshops in beperkte kring omtrent heel precieze en technische onderwerpen:

Wat is de waarde van mijn bedrijf ? Hoe kan ik mijn bedrijf op rechtvaardige wijze overdragen aan mijn kinderen ? Hoe kunnen we tussen elkaar communiceren over onze successen maar tevens over onze mislukkingen en hoe deze te vermijden ?

We wensen andere aangesloten Clubs te ontmoeten, zowel in België als in het buitenland en met hun Leden professionele relaties aan te gaan en de netwerking te bevorderen.

We willen tegemoet komen aan de suggestie van velen onder jullie: een “Business” dimensie geven aan de Koninklijke Kring Concorde-Philotaxe, om zodoende een samenhorigheid en een meerwaarde te bieden aan onze professionele activiteiten.

Wie is voorbestemd als lid van de Business Class ?

Elk Lid van de Kring dat professioneel actief is, in de ruimste zin van het woord, die zich betrokken voelt et die zijn kennis wenst te verbreden op gebied van het beheren van een professionele activiteit.

“De Business Class van de Koninklijke Kring Concorde-Philotaxe wenst zijn Leden een dynamiek te bieden voor en door zijn Leden die professioneel actief zijn om ervaringen te delen, een netwerk van contacten op te bouwen en een meerwaarde te creëren zowel op menselijk als op zakelijk en familiaal vlak.

Alles gebeurt met respect voor de grondbeginselen van de Kring en moet toelaten om andere kandidaten te motiveren om ons te vervoegen en samen onze waarden te consolideren.”

This site is registered on wpml.org as a development site.